Úvodní stránka » Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Horká ražba

Horká ražba je... Vysvětlení pojmu 1.

Slepotisk

Slepotisk je... Vysvětlení pojmu 2.

Sítotisk

Sítotisk je... Vysvětlení pojmu 3.

Obtah

Obtah je... Vysvětlení pojmu 4.

Mikroreliéfní ražba, mikroreliéf

Mikroreliéfní ražba (někdy též mikroreliéf) je... Vysvětlení pojmu 5.

Gravírování

Gravírování je... Vysvětlení pojmu 5.

Reliéfní horká ražba

Reliéfní horká ražba... Vysvětlení pojmu 5.

Tampónový tisk

Tampónový tisk... Vysvětlení pojmu 5.

RGB

RGB je barevný model, který k popsání barvy používá součtu tří základních barevných složek Red (červená), Green (zelená) a Blue (modrá). Výhodou je... Nevýhodou je...

CMYK

CMYK je barevný model, který k popsání barvy používá... Výhodou je... Nevýhodou je...

DTP

DTP je... Výhodou je... Nevýhodou je...